Νέες Κατασκευές

Η εταιρεία μας έχει συμμετάσχει με μεγάλη επιτυχία σε νέες κατασκευές σε συνεργασία με μεγάλα Ναυπηγεία.

Oι on site project managers και οι σχεδιαστές διασφαλίζουν την συνεργασία και τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων στο έργο.

Όλο το κομμάτι της ενδιαίτησης μας αφορά. Χωρίς περιορισμούς προ υπαρχουσών κατασκευών μπορούμε και αναπτύσσουμε όλες μας τις δυνατότητες.