Ανακατασκευές & Επισκευές

Στη DECON προτείνουμε, επιλέγουμε κι επεμβαίνουμε όσο και όπου χρειάζεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις αναβάθμισης ή μετασκευής. Το αποτέλεσμα είναι πάντα να επιτυγχάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα εξοικονομώντας σας πόρους και περιττά έξοδα.

Όσο σύνθετη και αν είναι η φύση της ανακατασκευής, είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε και να διαχειριστούμε για εσάς το σύνολο του έργου, από ξυλουργικές εργασίες, ελασματουργικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές έως και εργασίες κλιματισμού, βαφές, ταπετσαρίες, μοκέτες κ.α.

Όσο πολύπλοκα ή απαιτητικά κι αν είναι οι τεχνικές απαιτήσεις, το χρονοδιάγραμμα, το μέγεθος του έργου ή ο προϋπολογισμός του, για εμάς, η πρόκληση είναι η πιστή εφαρμογή τους.