Η ιστορία μας

Η καταξίωσή μας μέσα από 60 χρόνια δημιουργίας έργων υπεροχής.

Decon Papastratou 49 Our History
61Χρόνια Εργασιακής Εμπειρία

H DECON είναι η συνέχεια μίας παραδοσιακής οικογενειακής επιχείρησης που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στον Πειραιά το 1960 από τον Μάρκο Κιούκα .

Αρχικά η εταιρεία ασχολήθηκε με την εσωτερική δομική διαμόρφωση των χώρων των πλοίων και την κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών και κινητών επίπλων χρησιμοποιώντας ως βασική πρώτη ύλη το ξύλο.

Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας, η εταιρεία από το 1993 πιστοποιεί και παράγει δικά της υλικά διαχωρισμού χώρων Β15-Α60 κι ενσωματώνει στην παραγωγή και εκτέλεση έργων όλες τις νέες μεθόδους κατασκευής με πυράντοχα / βραδύκαυστα υλικά δόμησης και διακόσμησης.

Το 2006 ανανέωσε τον μηχανολογικό της εξοπλισμό και απέκτησε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις γραφείων και παραγωγής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Οι νέες αυτές εγκαταστάσεις αποτελούνται από στεγασμένο χώρο 5.000 m² σε έκταση εμβαδού 10.000 m² . Αυτή η αναδιάρθρωση έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη στα τμήματα έρευνας, προμηθειών, σχεδιασμού και διοίκησης έργων.

Η DECON έχει διευρύνει τους τομείς δράσης της και είναι πλέον σε θέση, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, να αναλάβει τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και την εκτέλεση τεχνικών έργων στο σύνολό τους καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους.

Μετά από εξήντα χρόνια συνεπούς και αδιάλειπτης εργασίας, σήμερα η DECON απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση όλης της αγοράς.