Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2015

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με τα ακόλουθα Πιστοποιητικά

Πεδίο / αντικείμενο:

  • Κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών χώρων διαμόρφωσης σε Πλοία
  • Παροχή Υπηρεσιών (Διαχείριση έργων για παραδόσεις « με το κλειδί στο χέρι»
  • Κατασκευή άκαυστων υλικών
  • B15 Οροφή
  • B15 Πόρτα
  • B0 πάνελς 25mm
  • B15 πάνελς 50mm

Med 2014/90/EU QUALITY SYSTEM MODULE D CERTIFICATE

Περίληψη του εύρους αναγνώρισης
“B” CLASS ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ / ΔΙΑΤΟΙΧΟ, ΠΑΝΕΛΣ,FIRE INTEGRITY , FIRE DOORS

Πεδίο / αντικείμενο
Κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών χώρων διαμόρφωσης σε Πλοία
Παροχή Υπηρεσιών (Διαχείριση έργων για παραδόσεις « με το κλειδί στο χέρι»
Κατασκευή άκαυστων υλικών
B15 Οροφή
B15 Πόρτα
B0 πάνελς 25mm
B15 πάνελς 50mm
 
Med 2014/90/EU QUALITY SYSTEM MODULE D CERTIFICATE
Summary of the range of the recognition / Περίληψη του εύρους αναγνώρισης
“B” CLASS ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ / ΔΙΑΤΟΙΧΟ, ΠΑΝΕΛΣ,FIRE INTEGRITY , FIRE DOORS