Η Έδρα μας

Οι ισχυρές βάσεις είναι η αρχή για κάθε σπουδαίο έργο.

Decon Headquarters

Ελλάδα

Η έδρα παραγωγής της εταιρείας βρίσκεται στη Δυτική Αττική, στη Βιομηχανική Ζώνη του Ασπροπύργου όπου κατέχει ιδιόκτητη έκταση 10.000 m² με στεγασμένο χώρο γραφείων και παραγωγής 5.000 m².
Η νέα έδρα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία τμήματα για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των εργασιών της εσωτερικά, με σκοπό το πλήρη έλεγχο της παραγωγής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σχεδιαστήριο

Τμήμα Προμηθειών

Διοίκηση

Τμήμα Διακίνησης

Ελαφρύ Ελασματουργείο

Ξυλουργείο

Βαφείο

Χώροι παραγωγής προϊόντων Β15-Α60.