Προφίλ

60 χρόνια κάνουμε έργο τα σχέδιά σας

Ετήσιες πωλήσεις 12 εκατομμυρίων, 100 εργαζόμενοι

Η εταιρεία μας απασχολεί σήμερα 100 εργαζόμενους, 25 από τους οποίους ανήκουν στην Διοίκηση και στο τμήμα Δημιουργικού και Σχεδιασμού και 75 άτομα στη Διεύθυνση Παραγωγής.

Σχεδιαστικό Τμήμα

Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελείται από έμπειρους σχεδιαστές και αρχιτέκτονες των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η προετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων .

Παραγωγή

Στη Διεύθυνση Παραγωγής απασχολούνται σήμερα 75 άτομα στις ειδικότητες Μαραγκών ,Μηχανοξυλουργών ,Βαφέων ,Χειριστών CNC μηχανών , Ελασματουργών και επιλεγμένο τεχνικό προσωπικό Ναυπηγοξυλουργών για την τοποθέτηση των κατασκευών στα έργα .

Εγκαταστάσεις

Στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 5.000 τ.μ στεγασμένου χώρου σε συνολική επιφάνεια 10.000 τ.μ., παράγονται τα προϊόντα της εταιρείας.

Η παραγωγική μας δυνατότητα διευρύνεται και αναπτύσσεται με στοχευμένες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των έργων μας .

“Η Decon παράγει και τοποθετεί δομικά και διακοσμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη ναυπηγική βιομηχανία για την διαμόρφωση εσωτερικών χώρων”

“Η Decon παράγει και τοποθετεί δομικά και διακοσμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη ναυπηγική βιομηχανία για την διαμόρφωση εσωτερικών χώρων”